Financování

Splátkový kalendář

Rezervační záloha ve výši 100.000,- Kč splatná na základě rezervační smlouvy.

Úhrada první splátky kupní ceny ve výši 15% z celkové kupní ceny do dvou měsíců od uzavření rezervační smlouvy.

Úhrada doplatku kupní ceny po kolaudaci celého projektu.

 

 

 

Financování

Projekt je financován ČSOB. V případě zájmu je možné pro klienty zajistit financování u Hypotéční banky a.s.

 

 

 
 
 

© 2010 copyright Nový Hrádek / design by IMPACT-CORTI